pic_08

Lærerens ressourcer

”Smart Forbrug” er en digital undervisningsplatform til IPad og web, som sætter fokus på vores forbrugerkultur og undersøger hvordan vi kan blive mere bærdygtige forbrugere. Materialet er centreret omkring undervisningsfilmen – ”Forbruger 2.0”, der undersøger hvordan vi kan ændre vores nuværende forbrugsmønstre til ét, der er mere i balance med jordens ressourcer.

Det overordnede mål med materialet er, at eleverne oplever og forstår den betydning det stigende forbrug har på vores klima og miljø, og hvad vi kan gøre for at mindske de negative konsekvenser.

Såedes er det brede sigte, at engagere eleverne i udviklingen af fremtidens grønne og bæredygtige samfund, og derved klæde dem på til en kvalificeret debat om vores klodes fremtid.

Download lærervejledning og opgavehæfte

Herunder findes en række forslag til opgaver samt en dybdegående lærervejledning, som kan downloades. I den tilhørende lærervejledning er der forslag til hvordan opgaver kan sammensættes, så de kan bruges på forskellige klassetrin. Under elevmateriale findes der yderlig information om emnet.

LÆREVEJLEDNING

OPGAVEHÆFTE

Medvirkende