Introduktion

bg_13_big-1024x640

I de sidste 50 år er vores forbrug af varer og tjenester vokset eksplosivt. Vi lever i dag, i en hidtil uset overflod af materielle goder, og vi forventer endda at velstandsvæksten og vores forbrug skal fortsætte.

Men i takt med, at vores forbrug er steget, er vores forbrug af de få naturressourcer, som f.eks. vand og fossile brændsler, også̊ steget. Det har haft store konsekvenser for vores klodes klima, der nu ændres hurtigere, end vi nogensinde havde forestillet os.

Hvis ikke vi handler nu, vil problemerne mangedobles og måske blive helt umulige at løse.

Vi skal altså̊ ændre vores forbrugermentalitet nu og begynde at værne om vores ressourcer, hvis vi skal gå en bæredygtig fremtid i møde. Det er tid til forbruger, version 2.0

Om materialet

consumerism_1_by_crispinlefay

Materialet er centreret omkring undervisningsfilmen: ”Forbruger 2.0”, som undersøger hvordan vi kan ændre vores nuværende forbrugsmønster, til et, der er mere i balance med jordens ressourcer.

Filmen der har en længde på omkring 16 minutter, fortæller historien om, hvordan den vestlige verdens samfund, igennem de sidste 100 år, har udviklet sig til et masseforbrugssamfund, som er godt på vej til at sprede sig til resten af verden. Filmen undersøger de psykologiske og bagvedliggende mekanismer, der styrer os hen imod dette enorme forbrugssamfund og illustrerer de konsekvenser, det voksende forbrug har på jordens klima og miljø.

Undervejs præsenteres eleverne for eksperter i bæredygtig design, ledende forskere og ny-tænkere, der arbejder for implementereingen af forskellige teknologiske og innovative løsninger, der kan tilskynde en mere bæredygtig adfærd. Filmen vil igennem disse personers initiativer, forsøg og viden beskrive , hvad der i øjeblikket er muligt, og hvad fremtidsudsigterne er for udviklingen af et nyt og bæredygtigt samfund.

Udover det forsknings og udviklingsmæssige potentiale, undersøges også de politiske, strukturelle, og merkantile aspekter, og den rolle de spiller i udarbejdelsen af fremtidens samfund. Filmen handler derfor på den ene side om teknik, forskning og praktiske løsninger, og på den anden side om holdningsændringer, individuelt såvel som kollektivt.

 

 

 

office_02

TIL ELEVEN

office_02

TIL LÆREREN

office_02

SE FILMEN